les bloggen

Lunde Fotos egen eventyrbok

Saga [sa:´ga]

 

av norrønt saga ’utsagn, fortelling’, livshistorie, skjebne, livsløp, historie.